Dziś jest .  

Chcesz mieć taką stronę? - kliknij!!
Członkowie Zarządu OSP Dzielna:

1. Prezes Adrian Lempa
2. Wiceprezes - Naczelnik Dariusz Czapla
3. Wiceprezes Dawid Garcorz
4. Zastępca Naczelnika Grzegorz Gocyła
5. Sekretarz Helmut Ulfik
6. Skarbnik Roman Lempa
7. Członek Jacek Czapla

Członkowie Komisji Rewizyjnej OSP Dzielna:

1. Przewodniczący Andrzej Strzoda
2. Sekretarz Rajnold Strowa
3. Członek Łukasz Małczak

Przedstawiciele Zarządu OSP Dzielna Oddziału Gminnego ZOSP RP:

1. Prezes Adrian Lempa
2. Naczelnik Dariusz Czapla
 
 
Dzielna admin