Dziś jest .  

Chcesz mieć taką stronę? - kliknij!!
Członkowie Zarządu OSP Dzielna:

1. Prezes Adrian Lempa
2. Wiceprezes - Naczelnik Krzysztof Jańczak
3. Wiceprezes Józef Czapla
4. Zastępca Naczelnika Dariusz Czapla
5. Sekretarz Helmut Ulfik
6. Skarbnik Roman Lempa
7. Członek Andrzej Feliks

Członkowie Komisji Rewizyjnej OSP Dzielna:

1. Przewodniczący Piotr Suliński
2. Wiceprzewodniczący Adam Popanda
3. Sekretarz Andrzej Strzoda

Przedstawiciele Zarządu OSP Dzielna Oddziału Gminnego ZOSP RP:

1. Prezes Adrian Lempa
2. Naczelnik Krzysztof Jańczak
3. W-ce Prezes Józef Czapla
 
 
Dzielna admin